Show Posts in

Các giai đoạn phát triển của chó con

Giống như câu nói, một con chip ra khỏi khối cũ, thường đúng với con người, nó cũng có thể áp dụng cho chó. Những con chó được xã hội hóa tốt có nhiều khả năng đến từ những con chó tốt. Một phần cơ bản trong quá